20 Ιουνίου, 2024

Προληπτική δέσμευση καταθέσεων άνω των 12.000€: Ποιοι θα δουν τα χρήματα τους να κλειδώνονται

Στην προληπτική δέσμευση των τραπεζικών καταθέσεων όσων έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ προχώρησε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, προκειμένου να διασφαλίσει την αποπληρωμή των χρεών.

Πρόκειται για μια «προληπτική» δράση κατά όσων έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και ταυτόχρονα επιδιώκουν να λάβουν σύνταξη.

Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί μέχρι το τέλος του έτους, προβλέπει πως οι οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι παράλληλα αιτούνται να λάβουν σύνταξη, την οποία δεν μπορούν να λάβουν λόγω χρεών, δεν πρέπει να έχουν καταθέσεις άνω των 12.000 ευρώ αν είναι μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι κ.λπ.) και πάνω από 6.000 ευρώ, αν είναι αγρότες.

Ταυτόχρονα το νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση των ορίων των χρεών:

Από 20.000 ευρώ, σε 30.000 ευρώ για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους και

Από 6.000 σε 10.000 ευρώ για οφειλές στον πρώην Ο.Γ.Α.

Όλοι αυτοί μπορούν να λάβουν σύνταξη, εάν προβούν σε ρύθμιση και αποδεχτούν να τους παρακρατεί ένα ποσοστό της σύνταξής τους ως εξής:

για το ποσό της οφειλής που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και μέχρι τις 30.000, θα παρακρατείται τουλάχιστον το 60% του μηνιαίου ποσού σύνταξης μέχρι να περιοριστεί η οφειλή και πάλι στις 20.000 ευρώ.

για το ποσό της οφειλής που υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ για τον π. Ο.Γ.Α. και μέχρι τις 10.000 ευρώ για τον π. Ο.Γ.Α., θα παρακρατείται τουλάχιστον το 60% του μηνιαίου ποσού σύνταξης μέχρι να περιοριστεί η οφειλή και πάλι στις 6.000 ευρώ για τον π. Ο.Γ.Α.

για την εναπομένουσα οφειλή κάτω των 20.000 ευρώ (6.000 ευρώ για τον π. Ο.Γ.Α.) θα εφαρμόζεται συμψηφισμός με τμήμα της σύνταξης, σε 60 κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίες δόσεις, όπως ισχύει σήμερα το οποίο θα παρακρατείται.

Προϋπόθεση της ένταξης στη ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας του και, επιπλέον, να έχει καταβάλει εισφορές για τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης.

Μπλόκο στις καταθέσεις

Επίσης ο νόμος θα προβλέπει ότι, ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν θα μπορεί να λάβει σύνταξη, εάν έχει τραπεζικές καταθέσεις άνω των 12.000 ευρώ ο μη μισθωτός και άνω των 6.000 ευρώ ο αγρότης.

Όσοι έχουν υψηλότερες καταθέσεις, θα πρέπει να αποπληρώσουν τις οφειλές άνω των 20.000 και 6.000 ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να μπουν στη ρύθμιση και να λάβουν τη σύνταξη.

Ωστόσο, προκειμένου οι εν λόγω ασφαλισμένοι που έχουν και οφειλές, να μην αποσύρουν τις καταθέσεις τους, ώστε να τις εμφανίσουν κάτω από τα όρια που θα ορίζει ο νόμος, το ΚΕΑΟ προέβη στην προληπτική δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών, για τα ποσά που υπερβαίνουν αντίστοιχα τις 12.000 και 6.000 αντίστοιχα.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμα ο σχετικός νόμος, το ΚΕΑΟ έκανε χρήση της δυνατότητας που έχει, να δεσμεύει τις καταθέσεις των οφειλετών έναντι των χρεών που έχουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Reduce bounce rates