19 Μαΐου, 2024

Πότε θα δείτε χρήματα στους λογαριασμούς σας τα 800 ευρώ

Επίδομα 800 ευρώ: Ποια είναι η διαδικασία πληρωμής – Πότε θα δείτε χρήματα στους λογαριασμούς σας

Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 15/4 ξεκινά η διαδικασία καταβολής του επιδόματος των 800 ευρώ που αναλογεί στους εργαζόμενους των οποίων η επιχείρησε ανέστειλε τη λειτουργία της με υπουργική απόφαση κατά την τήρηση της καραντίνας και των μέτρων προς αποφυγήν της περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού. Πώς θα γίνουν όμως οι πληρωμές, ποια είναι η διαδικασία και πότε θα ολοκληρωθούν; Παράλληλα, εχθές ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους μακροχρόνια άνεργους, δείτε εδώ την ημερομηνία έναρξης.

Εργαζόμενοι που είτε δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση για να εισπράξουν τα 800 ευρώ, είτε οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή σε μεταγενέστερο χρόνο, μπορούν να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, που έχει ήδη ξεκινήσει και εκτείνεται από τις 11 Απριλίου έως και τις 20 Απριλίου, ως ακολούθως:

Στις 11/4/2020 όσων εργαζομένων ο ΑΦΜ λήγει σε 1, 12/4, όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 2, 13/4 όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 3, 14/4 όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 4, 15/4 όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 5, 16/4 όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 6, 17/4 όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 7, 18/4 όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 8, 19/4 όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 9, 20/4 όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 0.

επίδομα

Και σε αυτή την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα για διορθώσεις, συμπληρώσεις και ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων, από τις 21 Απριλίου έως και τις 23 Απριλίου, ενώ η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 27 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου.

Μετά το πέρας του διαστήματος της δεύτερης φάσης για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι εργαζόμενοι δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση μπορούν να την υποβάλουν το χρονικό διάστημα από τις 21 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου, που ολοκληρώνεται η τρίτη φάση.

Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της φάσης υποβολών, ακολουθεί το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 3 Μαΐου όπου μπορούν να γίνουν διορθώσεις, συμπληρώσεις και ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων, ενώ η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 5 Μαΐου έως και τις 10 Μαΐου

Reduce bounce rates