23 Ιουλίου, 2024

13 πράγματα που δεν ήξερες για το πέος και τον αυνανισμό

Συχνά, κατά τη διάρκεια των επισκέψεων ή των συμποσίων όπου οι έφηβοι προσκαλούνται για να εκφραστούν γραπτώς ή προφορικώς οι ίδιες ερωτήσεις επαναλαμβάνονται.

Ας δούμε τις απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα για το πέος.

Aπό τον Δρ. Sylvain Mimoun

Όλα τα ανδρικά μόρια έχουν την ίδια μορφή;

Ναι. Όμως, παρόλο που έχουν την ίδια γενικά μορφή, δεν είναι πανομοιότυπα. Μια μεγάλη διαφορά οφείλεται στο αν το πέος έ­χει υποστεί περιτομή ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση, το δέρμα πά­νω από τη βάλανο (που ονομάζεται πόσθη) έχει κοπεί, και η άκρη του πέους εμφανίζεται στρογγυλεμένη.

Αντίθετα, για αυτούς που δεν έχουν κάνει περιτομή, το δέρμα μπορεί να έχει περισσότερη σημασία, διότι δίνει στο πέος επίμηκες σχήμα. Το μήκος της πόσθης δεν επηρεάζει καθόλου την ποιότητα της επαφής. Ωστό­σο, η επαφή μπορεί να γίνει οδυνηρή, ανάλογα με το αν η πόσθη είναι σφιχτή ή όχι και αν είναι εύκολο ή όχι να αποκαλυφθεί η βά­λανος. Αν η αποκάλυψη είναι δύσκολη, τότε είναι απαραίτητο να γίνει χειρουργική επέμβαση.

Είναι φυσιολογικό το πέος μου να μην έχει το ίδιο χρώμα με το υπόλοιπο σώμα μου;

Ναι! Το πέος και το όσχεο είναι συνήθως πιο σκουρόχρωμα. Μια γραμμή πιο καφέ, σαν ραφή, διατρέχει την κάτω πλευρά τους. Και το πέος και το όσχεο μπορεί να έχουν στίγματα εκ γενετής, χωρίς αυτό να είναι ανησυχητικό.

Κατά τον ίδιο τρόπο, κάποια αγόρια αγχώνονται όταν βλέπουν να εμφανίζεται κάτω από το δέρμα κατά μήκος του πέους η χοντρή φλέβα και τα πολυάριθμα άλλα αγγεία. Είναι εντελώς φυσιολογικό να τα διακρίνετε.

Το μέγεθος του πέους σε χαλάρωση είναι ανάλογο με αυτό του πέους σε στύση;

Όχι, τα μικρά πέη έχουν την τάση να αυξάνονται κατά περισσό­τερα εκατοστά όταν είναι σε στύση απ’ ό,τι τα μεγάλα πέη. Αυτό έχει επιστημονικά επιβεβαιωθεί, και μετρηθεί, από τους Αμερικα­νούς σεξολόγους Masters και Johnson.

Έχω μικρό πέος. Ποιο είναι το μέσο μέγεθος σε χαλάρωση και σε στύση;

Όταν κάποιος βλέπει το πέος από πάνω προς τα κάτω, πάντα του φαίνεται πιο μικρό από ό,τι αν το δει ανφάς. Για αυτό τα αγόρια έχουν συχνά την εντύπωση ότι οι φίλοι τους έχουν μεγαλύτερο πέος από το δικό τους. Για να το επαληθεύσετε, αρκεί να σταθείτε μπροστά σε έναν καθρέφτη και να παρατηρήσετε το πέος σας.

Κατά μέσο όρο, το πέος σε χαλάρωση έχει μήκος 7 με 11 εκ. και διάμετρο 3 εκ.. Σε στύση, είναι ανάμεσα στα 12 με 20 εκ., με διάμετρο κάτι λιγότερο από 4 εκ.. Ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 14 εκ..

To μέγεθος του πέους επηρεάζει την ηδονή;

Με κίνδυνο να αναφέρουμε κάτι που ήδη γνωρίζετε, η ένταση της ηδονής που αισθάνεται ο άνδρας και η γυναίκα δεν είναι ανά­λογη με το μέγεθος του «οργάνου» του άνδρα. Οι πιο ευαίσθητες ζώνες της γυναίκας βρίσκονται, άλλωστε, στην επιφάνεια (κλειτο­ρίδα) ή στα 4 εκατοστά από την είσοδο του κόλπου. Οριακά, λοι­πόν, ακόμα κι ένα λιλιπούτειο πέος θα μπορούσε να επαρκέσει για τη σεξουαλική ικανοποίηση.

Μπορούμε να αυξήσουμε το μέγεθος του πέους με τα αθλήματα;

Όχι, διότι το πέος δεν έχει μύες. Καμία άσκηση για την ανάπτυξη των μυών δεν μπορεί επομένως να αναπτύξει αυτό το μέρος του σώματος.

Ποιο είναι το συνηθισμένο μέγεθος των όρχεων;

Αρκεί να έχετε δει στο ντους τον φίλο σας που έχει μεγάλους άρ­χεις, για να φανταστείτε αμέσως ότι οι δικοί σας είναι πολύ μι­κροί. Το σύνηθες μέγεθος προσεγγίζει τα 4 με 5 εκ. σε μήκος, τα 3 εκ. σε πλάτος και τα 2,5 εκ. σε πάχος. Έχουν δηλαδή περίπου το μέγεθος μεγάλων κάστανων ή μικρών μανταρινιών.

Η απόλαυση εξαρτάται από το μέγεθος του όσχεου;

Το όσχεο βρίσκεται κάτω από το πέος και είναι μια πτυχή δέρμα­τος που περιβάλλει τους όρχεις. Οι διαστάσεις του δεν έχουν κά­ποια ειδική επίδραση στην ένταση της ηδονής. Πέραν τούτου, αυ­τό το μέρος είναι υπερευαίσθητο, μιας και έχει πολυάριθμους αι­σθητήριους υποδοχείς, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι τόσο στην ηδο­νή όσο και στον πόνο. Αυτός είναι ο λόγος που ένα Βίαιο χτύπημα στην περιοχή του όσχεου μπορεί να προκαλέσει λιποθυμία.

Είμαστε λιγότερο γόνιμοι όταν έχουμε μικρό πέος ή μικρούς όρχεις;

Και ναι και όχι. Η γονιμότητα δεν είναι συνάρτηση του μεγέ­θους του πέους. Αντίθετα, οι πολύ μικροί όρχεις μπορεί να την επηρεάσουν αρνητικά, μιας και έχουν ως αποστολή τους την πα­ραγωγή σπερματοζωαρίων και αρσενικών ορμονών. Το πέος χρη­σιμεύει μόνο ως «σωλήνας» για να κατευθύνει με ασφάλεια τα σπερματοζωάρια στον προορισμό τους.

Αν ο ένας όρχις είναι πιο ψηλά από τον άλλο, τι σημαίνει;

Φυσιολογικό! 0 δεξιός είναι μάλλον πιο ψηλά απ’ ό,τι ο αριστε­ρός, όμως αυτό δεν έχει την παραμικρή σημασία. Άλλωστε, η θέ­ση των όρχεων αλλάζει και εξαιτίας εξωτερικών παραμέτρων. Υπό την επήρεια της ηδονής ή του κρύου, για παράδειγμα, οι όρχεις συσπώνται και σηκώνονται.

Με τη ζέστη, πέφτουν. Αυτός ο αντα­νακλαστικός και ακούσιος μηχανισμός επιτρέπει τοπικά τη ρύθμι­ση της κατάλληλης θερμοκρασίας. Τα σπερματοζωάρια πρέπει να βρίσκονται σε δροσερό περιβάλλον, δύο Βαθμούς κάτω από τη γενική θερμοκρασία του σώματος.

Γιατί σε μερικούς το πέος έχει κλίση;

Η γωνία του πέους με το υπογάστριο συχνά ποικίλλει ανάλογα με τα άτομα και αλλάζει με την ηλικία. Είναι πιο οξεία στους εφήβους και μεγαλώνει όσο περνά ο καιρός. Πάντως, είναι απόλυτα φυσιολογικό να γέρνει. Συχνά, ο χαλινός της πόσθης είναι λίγο κοντός.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πέος να παρουσιάζει κλίση προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Όταν η επαφή γίνεται επώδυνη ή ό­ταν η κυρτότητα είναι τόσο έντονη, που η σεξουαλική πράξη γί­νεται μηχανικά δύσκολη, πρέπει να συμβουλευτείτε ένα γιατρό, προκειμένου να κάνετε μια χειρουργική επέμβαση

Φταίει ο αυνανισμός που το πέος μου είναι κυρτό;

Όχι, ο αυνανισμός δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Υπήρξαν τόσα τρομακτικά συγγράμματα για την πρακτική αυτή κατά τους περα­σμένους αιώνες και τόσες λανθασμένες απόψεις, που κυκλοφο­ρούν ακόμα και σας μέρες μας, που οι έφηβοι -και οι ενήλικες- συ­νεχίζουν να αισθάνονται ενοχές.

Φαντάζονται, μεταξύ άλλων, ότι το πέος τους μπορεί να έχει «διαστρεβλωθεί», όπως οι σκέψεις τους. Εντούτοις, κανείς ποτέ δε σκέφτηκε να πει ότι το πέος όλων των Δον Ζουάν είναι κυρτό επειδή το χρησιμοποιούν συνέχεια. Γιατί’ η κατά μόνας σεξουαλική πρακτική να έχει αυτή τη δύναμη;

Γιατί μού χρειάζεται αρκετός χρόνος για να φτάσω σε στύση;

Δεν υπάρχει ιδανικός χρόνος για μια στύση. Μπορεί να επέλθει αμέσως ή να χρειαστεί κάποια λεπτά. Μια διεγερτική φωτογραφία ή ένα όμορφο κορίτσι δε θα επιφέρουν απαραίτητα μια αντίδρα­ση, πόσο μάλλον μια άμεση αντίδραση. Άλλωστε, όσο μεγαλύτε­ρη ψύχωση έχετε με τη στύση σας, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος να καθυστερήσει

boro

Reduce bounce rates