24 Ιουνίου, 2024

Έκλεισε τα σύνορα σε όλους η Κύπρος λόγω κορωνοϊού – Εξαίρεση μόνο οι δικοί της πολίτες!

Σε έκτακτη ανάγκη η χώρα!

Η Κύπρος μπαίνει με τη σειρά της επίσης σε κατάσταση ανάγκης λόγω κορωνοϊού, αφού ο πρόεδρος της χώρας, Νίκος Αναστασιάδης, γνωστοποίησε στο διάγγελμά του, ότι κλείνει τα σύνορα για άπαντες, εκτός από τους Κύπριους και όσους διαμένουν στην χώρα.

Τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν για 15 μέρες, προκειμένου η χώρα να προφυλαχθεί από περαιτέρω εξάπλωση του ιού, με τα κρούσματα αυτή τη στιγμή να βρίσκονται στα 10.

έκλεισε τα σύνορα λόγω κορωνοϊού η Κύπρος

Δείτε Αναλυτικά τι προνοεί το μέτρο:

Από την 1η πρωινή της 15ης Μαρτίου και για περίοδο 15 ημερών σε πρώτη φάση, την απαγόρευση εισόδου οποιουδήποτε πολίτη -ανεξαρτήτως υπηκοότητας- που δεν εμπίπτει στις πιο κάτω κατηγορίες:

– Κύπριοι πολίτες.
– Νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία.
– Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται στη Δημοκρατία.
– Υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται σε εντεταλμένη διπλωματική υπηρεσία ή αποστολή, δυνάμει διμερών ή διεθνών συμβάσεων.
– Μεμονωμένες περιπτώσεις Ευρωπαίων υπηκόων ή υπηκόων τρίτων χωρών για αναπόφευκτες επαγγελματικές υποχρεώσεις, νοουμένου ότι έχει εξασφαλιστεί σχετική άδεια από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο.
– Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία

Όσον αφορά τα σημεία διέλευσης μεταξύ των ελεύθερων και κατεχομένων περιοχών θα επιτρέπεται μόνο για άτομα, τα οποία εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

– Κύπριοι πολίτες, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι.
– Νόμιμα διαμένοντες στις ελεύθερες περιοχές.

Reduce bounce rates