Οι στολές των Ενόπλων Δυνάμεων είναι σχεδιασμένες ώστε να μπορούν τα στελέχη την στιγμή της «έντασης» να κινηθούν με τον βέλτιστο τρόπο.

Η ομορφιά και η μόδα δεν έχουν ρόλο στις επιχειρησιακές πρωτοβουλίες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν το ωραίο φύλο αλλάζει ρούχα να παρατηρούνται διαφορές στο κάλλος.

Δείτε και μόνοι σας:

.