24 Ιουλίου, 2024

Απόφαση βόμβα! Εκ περιτροπής Εργασία 2 εβδομάδων τον μήνα! Μείωση μισθού έως 60%!

Του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων της Epsilon Net

Πλήρης επιβεβαίωση του e-forologia που προ 3ημέρου είχε ενημερώσει κατ’αποκλειστικότητα το πανελλήνιο

Τι αναφέρει η σημερινή Π.Ν.Π. για το θέμα αυτό;

Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,

γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

2. Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τι ίσχυε ως προς την επιβολή της εκ περιτροπής απασχόλησης;

Ο νόμος 3846/2010 όριζε ότι:

Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 260/2006 και του Ν. 1767/1988.

Τι σημαίνει στην πράξη αυτή η ρύθμιση;

 • Αν το επιθυμεί ο εργοδότης, μπορεί ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ να εφαρμόσει το σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης, δηλαδή να ορίσει απασχόληση λιγότερων ημερών είτε σε επίπεδο εβδομάδας είτε σε επίπεδο μήνα. Με βάση και την 35958/666/31-7-2017, Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.
 • Στην ρύθμιση αυτή, θα πρέπει να μπει τουλάχιστον το 50% του προσωπικού με δυνατότητα να ενταχθεί ακόμη και το 100% του προσωπικού της επιχείρησης
 • Στην ρύθμιση αυτή ορίζεται ότι η ελάχιστη συνολική απασχόληση είναι 2 εβδομάδες τον μήνα, δηλαδή σε 5ήμερη απασχόληση, το ελάχιστο είναι 10 ημέρες τον μήνα από το σύνολο των 21,22,23 εργασίμων ημερών ενός μήνα
 • Όπως ίσχυε και με τις προγενέστερες διατάξεις, όταν εφαρμόζεται ένα τέτοιο μέτρο, απαγορεύεται κάθε είδους απόλυση. Ωστόσο με τη νέα διάταξη απαγορεύεται και κάθε μείωση προσωπικού η οποία μπορεί φυσικά να υπάρξει και με οικειοθελείς αποχωρήσεις
 • Σημειώνεται ότι δεν γίνεται αναφορά στο αν αυτό το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί και σε εργαζόμενους μερικής απασχόλησης ωστόσο διευκρινίζεται ότι με τις προηγούμενες διατάξεις, απαγορευόταν η εφαρμογή της κατ’ επιβολής εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόμενους που απασχολούνταν λιγότερες ώρες/ημέρα (μερική απασχόληση)
 • Με τη νέα αυτή ρύθμιση, δεν απαιτείται διαδικασία διαβούλευσης με το προσωπικό της επιχείρησης
 • Η νέα αυτή ρύθμιση αλλάζει και το μέγιστο χρονικό διάστημα εφαρμογής της από 9 σε 6 μήνες.

Από πότε μπορεί να εφαρμοστεί;

Από την δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δηλαδή από 21/3/2020

Εσείς ρωτάτε – Εμείς απαντάμε;

1. Δηλαδή μπορεί ένας εργοδότης να το εφαρμόσει άμεσα από αύριο 22/3/2020;

Ναι βεβαίως και μπορεί και μάλιστα επειδή η διάταξη αναφέρει ότι το επίπεδο αναφοράς είναι ο μήνας, να ορίσει άμεσα για το ποιοι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν για το υπόλοιπο του μήνα Μαρτίου είτε λιγότερες εβδομάδες, είτε λιγότερες ημέρες στο υπόλοιπο του μήνα.

2. Πως θα διαμορφωθούν οι αποδοχές των εργαζομένων;

Οι αποδοχές των εργαζομένων θα μειωθούν ανάλογα με τις μειωμένες ημέρες απασχόλησης;

3. Και τις θα γίνει με τις εισφορές και τα ένσημα των εργαζομένων;

Και οι εισφορές που θα καταβάλλει ο εργοδότης αλλά και τα ένσημα που θα αναγνωριστούν στον εργαζόμενο θα μειωθούν αντίστοιχα;

4. Με ποια έντυπα θα γίνεται η τροποποίηση των ημερών εργασίας των εργαζομένων που θα ενταχθούν στις διατάξεις

Αναμένεται ειδική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας

5. Πόσο λιγότερο μπορεί να απασχοληθούν οι εργαζόμενοι;

 • Μπορεί κάποιος να απασχολείται 2 ημέρες λιγότερο κάθε εβδομάδα
 • Μπορεί κάποιος να απασχολείται 1 εβδομάδα και την επόμενη να μην απασχολείται
 • Μπορεί κάποιος να απασχολείται 3 εβδομάδες και την 1 να μην απασχολείται
 • Μπορεί κάποιος να απασχολείται 2 εβδομάδες συνεχόμενα και τις άλλες 2 να μην απασχολείται

6. Δηλαδή αν ένας εργαζόμενος απασχοληθεί μόνο 10 από τις συνολικά 23 εργάσιμες ημέρες του μήνα, πόσο θα μειωθεί ο μισθός του;

Η μείωση θα πλησιάσει το 60% των αποδοχών!

Reduce bounce rates