24 Ιουνίου, 2024

“Ανάσα” για τους συνταξιούχους: Έρχονται αυξήσεις έως και 200€!

Ποιοι οι δικαιούχοι;

Αυξήσεις και αναδρομικά ανακοινώθηκαν για τους συνταξιούχους έως τον Ιούνιο. Η αύξηση του ποσού αφορά τέσσερις συγκεκριμένες κατηγορίες και το ποσό διαφέρει ανά κατηγορία. Ωστόσο, όσον αφορά τις συντάξεις του Μαρτίου έχει ήδη ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία καταβολής του.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, εκτίμησε πως τον Ιούνιο θα δοθούν τα ποσά των αυξήσεων και τα αναδρομικά στους δικαιούχους, καθώς μετά την ψήφιση του νόμου και την δημοσίευσή του σε ΦΕΚ, πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι επανυπολογισμοί κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Τα αναδρομικά προκύπτουν επειδή οι αναπροσαρμογές των συντάξεων λόγω των νέων συντελεστών αναπλήρωσης και της απόσυρσης του «κόφτη» των 1.300€ στις επικουρικές, «μετρούν» από 1η Οκτωβρίου 2019. Αν τα νέα ποσά πληρωθούν με τις συντάξεις Ιουνίου (τέλη Μαΐου) θα έχουν συσσωρευθεί αναδρομικά 8 μηνών. Αν πληρωθούν με τις συντάξεις Ιουλίου (τέλη Ιουνίου) θα έχουν συσσωρευθεί αναδρομικά 9 μηνών.

Σε κάθε περίπτωση, τα περισσότερα θα λάβουν παλαιοί συνταξιούχοι που είχαν μειώσεις επικουρικών και νέοι συνταξιούχοι (μετά τις 13 Μαίου του 2016) που έφυγαν με 35 – 40 έτη ασφάλισης. Οι παλαιοί συνταξιούχοι με πολλά έτη ασφάλισης θα λάβουν τώρα αρκετά λιγότερα, καθώς οι αυξήσεις που δικαιούνται «σπάνε» σε 5 ετήσιες δόσεις και απλώνονται έως το 2024.

Αναλυτικά οι τέσσερις κατηγορίες δικαιούχων είναι :

1.Παλαιοί συνταξιούχοι δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης

Συνταξιούχοι που είχαν ήδη υποβάλλει αίτηση για επικουρική ή λάμβαναν ήδη επικουρική στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 και οι οποίοι είχαν περικοπή το καλοκαίρι του 2016. Πρόκειται για 250.000 – 300.000 συνταξιούχους που θα δουν αυξήσεις από 5 έως 200 ευρώ και κατά μέσο όρο 99,57 ευρώ. Οι αυξήσεις θα δοθούν ολόκληρες από φέτος (χωρίς δόσεις) ενώ τα αναδρομικά 8-9 μηνών θα δοθούν εφάπαξ, σε μια δόση τον Ιούνιο.

Τις αυξήσεις μαζί με το σύνολο των αναδρομικών 8-9 μηνών από 1η Οκτωβρίου 2019 θα λάβουν όσοι είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ το καλοκαίρι του 2016 και είδαν τις επικουρικές τους τότε να μειώνονται. Αυξήσεις θα δουν μισθωτοί του πρ. ΙΚΑ, δημόσιοι υπάλληλοι, εμπορουπάλληλοι, ναυτιλιακοί και τουριστικοί πράκτορες, εργαζόμενοι σε εταιρείες οινοποιίας, δημοτικοί υπάλληλοι, δικηγόροι – συμβολαιογράφοι, ναυτικοί, τραπεζουπάλληλοι ΕΤΒΑ και Εμπορική, μηχανικοί κ.α. Οι αυξήσεις δεν αφορούν αιτήσεις επικουρικής σύνταξης από 1/1/2015 και εφεξής.

Για παράδειγμα :

Συνταξιούχος του πρ. ΙΚΑ με υψηλή κύρια σύνταξη έχασε τον Ιούνιο του 2016 από την σύνταξή του 100€. Θα λάβει τον ερχόμενο Ιούνιο αύξηση 100€ (θα πάρει ξανά το ποσό που λάμβανε τον Δεκέμβρη του 2014) και αναδρομικά 800€.

Συνταξιούχος του πρ. ΤΑΠΤΠ, πρώην υπάλληλος της Τράπεζας Πίστεως, με υψηλή κύρια σύνταξη έχασε τον Ιούνιο του 2016 από την σύνταξή του 200€. Θα λάβει τον ερχόμενο Ιούνιο αύξηση 200€ (θα πάρει ξανά το ποσό που λάμβανε τον Δεκέμβρη του 2014) και αναδρομικά 1.600€.

Συνταξιούχος ναυτικός του πρ. ΚΕΑΝ με υψηλή κύρια σύνταξη έχασε τον Ιούνιο του 2016 από την σύνταξή του 150€. Θα λάβει τον ερχόμενο Ιούνιο αύξηση 150€ (θα πάρει ξανά το ποσό που λάμβανε τον Δεκέμβρη του 2014) και αναδρομικά 1.200€.

αναδρομικά

2. Νέοι συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά

Νέοι συνταξιούχοι, που αποχώρησαν από 13 Μαίου 2016 και μετά, από όλα τα πρώην Ταμεία του ιδιωτικού τομέα και το Δημόσιο και δεν έχουν προσωπική διαφορά. Θα λάβουν όλο το ποσό της αύξησης εφόσον έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης ως αναπροσαρμογή του μεικτού ποσού αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου 2019. Ειδικοί υπολογίζουν πως πρόκειται για περίπου 40.000 συνταξιούχους, οι οποίοι θα λάβουν απευθείας από φέτος (χωρίς δόσεις δηλαδή) μια αύξηση στην σύνταξή τους η οποία κατά μέσο όρο υπολογίζεται στα 50 ευρώ.

Για παράδειγμα :

Συνταξιούχος του πρ. ΙΚΑ που υπέβαλλε αίτηση συνταξιοδότησης το 2017 με 38 έτη ασφάλισης και μέσο μισθό από το 2002 έως το 2017 στα 1.000€. Λαμβάνει εθνική σύνταξη συν ανταποδοτική σύνταξη συνολικού ύψους 774€. Για την 38ετία στο νέο σύστημα η ανταποδοτικότητα αυξάνεται στο 44,91% από 39%. Αυτό σημαίνει πως η νέα του σύνταξη προκύπτει στα 833€ από 1η Οκτωβρίου 2019. Δικαιούται αύξηση 59€ την οποία θα λάβει ολόκληρη από τον ερχόμενο Ιούνιο. Η αύξηση μετράει αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου 2019. Συνεπώς θα λάβει αναδρομικά 472€

Συνταξιούχος Δημοσίου που υπέβαλλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο του 2019 με 40 έτη ασφάλισης και μέσες ασφαλιστέες αποδοχές από το 2002 έως το 2018 στα 2.500€. Λαμβάνει εθνική σύνταξη συν ανταποδοτική σύνταξη συνολικού ύψους 1.454€. Για την 40ετία στο νέο σύστημα η ανταποδοτικότητα αυξάνεται στο 50,01% από 42,80%. Αυτό σημαίνει πως η νέα του σύνταξη προκύπτει στα 1.634€ από 1η Οκτωβρίου 2019. Δικαιούται αύξηση 180€ την οποία θα λάβει ολόκληρη από τον ερχόμενο Ιούνιο. Η αύξηση μετράει αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου 2019. Συνεπώς θα λάβει αναδρομικά 1.440€.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν:

Δημόσιοι υπάλληλοι ΥΕ και ΔΕ με χαμηλές και μεσαίες συντάξιμες αποδοχές που έχουν συνταξιοδοτηθεί από 13/5/2016 έως 31/12/2018 με 30,1 έτη έως 44 έτη ασφάλισης. Επίσης δημόσιοι υπάλληλοι ΤΕ και ΠΕ που έχουν συνταξιοδοτηθεί από 1/1/2019 και μετά με 30,1 έτη έως 44 έτη ασφάλισης.

Αυτοκινητιστές του πρ. ΟΑΕΕ – ΤΣΑ που συνταξιοδοτήθηκαν την περίοδο 2016-2019 με περισσότερα από 30,1 έτη ασφάλισης και έως 44 έτη ασφάλισης.
Συνταξιούχοι των πρώην ειδικών Ταμείων των ΔΕΚΟ – Τραπεζών (ΤΑΠ – ΟΤΕ, ΟΑΠ – ΔΕΗ, ΤΣΠ – ΕΤΕ κλπ) οι οποίοι αποχώρησαν με περισσότερα από 30 έτη και έως 44 έτη.

Μισθωτοί ΙΚΑ που αποχώρησαν με πάνω από 30 έτη – κυρίως όσοι έχουν πάνω από 35 έτη – και έως 44 έτη ασφάλισης.

3. Παλαιοί συνταξιούχοι με αρνητική προσωπική διαφορά

Διπλά κερδισμένοι είναι οι συνταξιούχοι που έχουν αποχωρήσει με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και έχουν αρνητική προσωπική διαφορά από 1/1/2019, λαμβάνουν δηλαδή ήδη από τον περασμένο Γενάρη μια μικρή αύξηση. Το πρόσημο της προσωπικής διαφοράς μπορούν να το διαπιστώσουν οι συνταξιούχοι στα εκκαθαριστικά του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για περίπου 100.000 παλαιούς συνταξιούχους οι οποίοι έχουν αποχωρήσει πριν από τις 13 Μαίου του 2016, δηλαδή πριν από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Βγήκαν κερδισμένοι από τον επανυπολογισμό του 2019 και βγαίνουν εκ νέου κερδισμένοι με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης, καθώς έχουν αποχωρήσει με περισσότερα από 30 και έως 44 έτη ασφάλισης.

Υπενθυμίζεται πως τον Γενάρη του 2019 περίπου 600.000 συνταξιούχοι δικαιώθηκαν μια μικρή αύξηση (αρνητική προσωπική διαφορά) στο πλαίσιο του επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων. Την αύξηση αυτή λαμβάνουν σε 5 ετήσιες δόσεις από το 2019 έως και το 2023. Από αυτούς, περίπου 100.000 θα λάβουν τώρα δεύτερη αύξηση, αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου 2019. Αυτή η επιπλέον αύξηση, που εκτιμάται πως μπορεί να κυμαίνεται κατά μέσο όρο κοντά στα 40 ευρώ, θα δοθεί σε 5 ετήσιες δόσεις αρχής γενομένης από φέτος και έως το 2024. Συνεπώς οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λαμβάνουν από φέτος και έως το 2023 διπλές αυξήσεις, ενώ η τελευταία δόση της αύξησης θα τους αποδοθεί το 2024, οπότε και η σύνταξή τους θα παγιωθεί στο νέο ποσό. Τα αναδρομικά που θα λάβουν τον Ιούνιο θα είναι το άθροισμα του 1/5 της αύξησης για την περίοδο Οκτώβριος 2019 – Ιούνιος 2020.

Για παράδειγμα :

Άντρας πρώην υπάλληλος του ΟΤΕ αποχώρησε το 2011 με 35ετία. Πριν το 2019 και μετά τις μνημονιακές περικοπές η σύνταξή του ήταν 1.310€. Μετά τον επανυπολογισμό του 2019 και την προσαύξηση της ανταποδοτικής, η σύνταξή του προέκυψε 1.626€ με συνέπεια να δικαιωθεί αύξηση 316€ στη σύνταξη που του καταβάλλεται σε 5 ετήσιες δόσεις των 63€. Για την 35ετία στο νέο σύστημα η ανταποδοτικότητα αυξάνεται στο 37,31% από 33,81%. Αυτό σημαίνει πως η νέα του σύνταξη προκύπτει 1.754€. συνεπώς δικαιούται νέα αύξηση 128€ την οποία θα λάβει σε 5 δόσεις των 25€ από φέτος έως και το 2024. Τα αναδρομικά που θα λάβει τον Ιούνιο θα είναι 320 ευρώ (8 * 24€ = 192€).

Αυτοκινητιστής του πρώην ΤΣΑ αποχώρησε το 2008 με 40 χρόνια ασφάλισης. Η σύνταξή του πριν τον επανυπολογισμό του 2019 ήταν 511€. Μετά τον επανυπολογισμό, η σύνταξή του αναπροσαρμόστηκε από 1/1/2019 στα 648€. Την αύξηση των 137€ την λαμβάνει από 1/1/2019 σε 5 ετήσιες δόσεις των 27,4 ευρώ έως και το 2023. Για την 40ετία στο νέο σύστημα η ανταποδοτικότητα αυξάνεται στο 50,01% από 42,81%. Αυτό σημαίνει πως η νέα του σύνταξη προκύπτει 757€. Συνεπώς δικαιούται νέα αύξηση 109€ την οποία θα λάβει σε 5 δόσεις των 21,8€ από φέτος έως και το 2024. Τα αναδρομικά που θα λάβει τον Ιούνιο θα είναι 175 ευρώ (8 * 21,8€ = 175€).

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν :

Συνταξιούχοι των πρώην ειδικών Ταμείων των ΔΕΚΟ – Τραπεζών (ΤΑΠ – ΟΤΕ, ΟΑΠ – ΔΕΗ, ΤΣΠ – ΕΤΕ κλπ) οι οποίοι αποχώρησαν με περισσότερα από 30 έτη. Κατέβαλλαν εισφορές σε ποσοστό 30% επί των συντάξιμων αποδοχών τους ή και παραπάνω και γι αυτό δικαιώθηκαν την προσαύξηση του νόμου Κατρούγκαλου. Τώρα θα λάβουν δεύτερη αύξηση επειδή αποχώρησαν με πολλά χρόνια ασφάλισης.
Συνταξιούχοι με διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση, οι οποίοι αποχώρησαν με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Μισθωτοί ΙΚΑ που αποχώρησαν με πάνω από 30 έτη – κυρίως όσοι έχουν πάνω από 35 έτη – και έως 44 έτη ασφάλισης. Ειδικότερα συντάξεις ΙΚΑ αναπηρικές με πολλά έτη ασφάλισης αλλά και χηρείας με πολλά έτη ασφάλισης.

Αυτοκινητιστές του πρ. ΟΑΕΕ – ΤΣΑ που έλαβαν σύνταξη από τον πρώην ΟΑΕΕ με 30,1 έτη έως 44 έτη ασφάλισης. Οι συντάξεις των συγκεκριμένων ήταν εξαιρετικά χαμηλές πριν τον νόμο Κατρούγκαλου λόγω των χαμηλών εισφορών που κατέβαλλαν.

συντάξεις

4. Παλαιοί συνταξιούχοι με μικρή θετική προσωπική διαφορά

Παλαιοί συνταξιούχοι που αποχώρησαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και έχουν πολύ μικρή θετική προσωπική διαφορά, κάτω από 50 ευρώ και κατά μέσο όρο στα 30 ευρώ, εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες αυξημένης ανταποδοτικότητας (χρόνια ασφάλισης 30,1 – 44). Λόγω της αύξησης της ανταποδοτικής τους σύνταξης μπορεί να «μηδενίσουν το κοντέρ» της θετικής προσωπικής διαφοράς και να περάσουν σε αρνητική προσωπική διαφορά, δηλαδή σε αύξηση, η οποία μεσοσταθμικά υπολογίζεται πως θα κυμαίνεται κοντά στα 30 ευρώ. Την «καθαρή» αύξηση που δικαιούνται θα την λάβουν αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου 2019 σε 5 ετήσιες, ισόποσες δόσεις έως και το 2024 (πρώτη δόση εντός του 2020 και αναδρομικά από 1/10/2019).

Οι εν λόγω συνταξιούχοι, που υπολογίζονται σε περίπου 50.000 από ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν για πρώτη φορά αυξήσεις σε μεταμνημονιακό τοπίο από τον ερχόμενο Ιούνιο. Τα αναδρομικά που θα λάβουν τον Ιούνιο θα είναι το άθροισμα του 1/5 της συνολικής αύξησης για 8 – 9 μήνες (περίοδος Οκτώβριος 2019 – Ιούνιος 2020).

Για παράδειγμα :

Συνταξιούχος υπάλληλος του πρ. ΙΚΑ που αποχώρησε το 2011 με 35ετία. Από το 2019 λαμβάνει εθνική σύνταξη συν ανταποδοτική σύνταξη συν θετική προσωπική διαφορά ύψους 25€. Για την 35ετία στο νέο σύστημα η ανταποδοτικότητα αυξάνεται στο 37,31% από 33,81%. Έστω πως η νέα ανταποδοτική του σύνταξη πρέπει να αυξηθεί κατά 80 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως μηδενίζει την θετική προσωπική διαφορά και δικαιούται να λάβει «καθαρή» αύξηση 55€. Αυτή την αύξηση θα την λάβει σε 5 ετήσιες δόσεις των 11€ από φέτος έως και το 2024. Επειδή η αύξηση «μετράει» από 1η Οκτωβρίου 2019, τα αναδρομικά 8 μηνών θα είναι 88€.

Reduce bounce rates