ΣΥΡΙΖΑ: Οι προτάσεις του για γάμο και τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια

ΣΥΡΙΖΑ: Οι προτάσεις του για γάμο και τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια

Του Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου
mchatzikonstantinou@naftemporiki.g

Αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών στο γάμο, την τεκνοθεσία αλλά και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή προβλέπει πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία αίρονται όλες οι διακρίσεις του υφιστάμενου οικογενειακού δικαίου απέναντι στα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Γάμοι για όλους ανεξαρτήτως φύλου

Κύρια ρύθμιση της πρότασης νόμου της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποτελεί το άρθρο 2 με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα τέλεσης γάμου σε όλα τα πρόσωπα ανεξάρτητα από το φύλο τους. «Για τη σύναψη γάμου μεταξύ προσώπων οποιουδήποτε φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου απαιτείται συμφωνία των μελλοντικών συζύγων» αναφέρει η σχετική διάταξη.

Αναγνώριση των ομόφυλων γάμων που τελέστηκαν στο εξωτερικό

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης των έγκυρων γάμων που έχουν τελέσει ήδη ομόφυλα ζευγάρια Ελλήνων (με Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς) σε χώρες του εξωτερικού όπου επιτρέπεται ο γάμος μεταξύ ομοφύλων. Προϋπόθεση για την αναδρομική έγκριση είναι να δηλώσουν το γάμο τους στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Πρόκειται για διάταξη μεταβατικού χαρακτήρα ενόψει της καθιέρωσης γάμου ομοφύλων και στην Ελλάδα.

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και παρένθετη μητρότητα

Ακόμη, η πρόταση νόμου προβλέπει ελεύθερη πρόσβαση σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. «Αν η υποβοήθηση αφορά στην κυοφορία από άγαμο πρόσωπο και εφόσον συντρέχει περίπτωση ελεύθερης ένωσης, χωρίς διάκριση φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου, του προσώπου με το οποίο συζεί,  η συναίνεσή του παρέχεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο» αναφέρεται σχετικά. Επιπλέον αίρεται κάθε έμφυλη διάσταση στις προβλέψεις του νόμου για ιατρική υποβοήθηση στην αναπαραγωγή με παρένθετο πρόσωπο.

Δικαίωμα τεκνοθεσίας σε όλα τα ζευγάρια

Η πρόταση νόμου παρέχει επίσης τη δυνατότητα σε όλα τα ζευγάρια είτε ετερόφυλα, είτε ομόφυλα να προχωρήσουν και στην τεκνοθεσία εφόσον κριθούν κατάλληλα βάσει σχετικής έρευνας κοινωνικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα τροποποιείται το σχετικό άρθρο του Αστικού Κώδικα (1557) και πλέον προβλέπεται ότι «ιδιότητες των γονέων σχετικές με το φύλο, τα χαρακτηριστικά του φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική προέλευση δεν αποτελούν αποδεκτά κριτήρια για το συμφέρον του τέκνου». Προβλέπεται, όμως, ότι πριν από την τέλεση της τεκνοθεσίας διεξάγεται από την κοινωνική υπηρεσία ή άλλη υπηρεσία ή κοινωνική οργάνωση (με αναγνωρισμένη ειδίκευση στις τεκνοθεσίες) επισταμένη κοινωνική έρευνα και κατατίθεται εμπρόθεσμα σχετική έκθεση στο δικαστήριο -σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο- για το αν η τεκνοθεσία συμφέρει ή όχι τον τεκνοθετούμενο, με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν.

13 χώρες της ΕΕ αναγνωρίζουν δικαίωμα γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια

Όπως αναφέρει η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ ο γάμος μεταξύ ζευγαριών του ίδιου φύλου αναγνωρίζεται ήδη σε 13 χώρες -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Μάλτα, Ιρλανδία, Φιλανδία, Γαλλία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σουηδία και Πορτογαλία) και σε 16 χώρες -μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (πέραν των παραπάνω και Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ισλανδία). Επίσης, η από κοινού τεκνοθεσία από ζευγάρια ιδίου φύλου συναντάται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Ανδόρα, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο), όπως, άλλωστε, στις ίδιες περίπου χώρες προβλέπονται διαδικασίες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια.

 870 total views,  2 views today

.