Σε lockdown από σήμερα (13/12) οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών χωρίς τρίτη δόση – Οι περιορισμοί

Από πότε θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο της τάξεως των 100 ευρώ μηνιαίως

Σε lockdown μπαίνουν από την σήμερα 13/12 οι πολίτες άνω των 60 ετών που δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση. Συγκεκριμένα, εφόσον θα έχουν παρέλθει επτά μήνες από την χορήγηση της δεύτερης δόσης θα θεωρούνται πλέον ανεμβολίαστοι.

Για παράδειγμα εάν κάποιος έχει πραγματοποιήσει την δεύτερη δόση στις 12/5/2021 στις 13/12/2021- εφόσον δεν έχει προβεί νωρίτερα στην επαναληπτική- θα θεωρείται ανεμβολίαστος και έτσι δεν θα είναι σε θέση να εισέρχεται σε μια σειρά από κλειστούς χώρους όπως είναι η εστίαση και η ψυχαγωγία

Παράλληλα, από τις 16/1/2022 οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών που δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία δόση θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο της τάξεως των 100 ευρώ μηνιαίως.

Τι ισχύει πλέον για το πιστοποιητικό νόσησης

Σύμφωνα με το σχετικό Φύλλο της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), η ισχύς του πιστοποιητικού νοσήσης αλλάζει από έξι σε τρεις μήνες, τουλάχιστον από τη 13η Δεκεμβρίου έως και την 20ή του μηνός.

Επομένως, για όλες τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται το πιστοποιητικό, δηλαδή όσον αφορά στην είσοδο σε καταστήματα, εστίαση και γενικότερα κλειστούς χώρους, το πιστοποιητικό θα γίνεται δεκτό μόνο αν έχουν περάσει έως και 90 ημέρες από την έκδοσή του.

Συν τοις άλλοις, υπογραμμίζεται ότι τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν έως τις 30/10/2021, θα λήγουν στις 31 Ιανουαρίου 2022, ενώ όσα πιστοποιητικά εκδόθηκαν από 01/11/21 θα λήγουν, επίσης, σε τρεις μήνες.

Μάλιστα, στο εν λόγω ΦΕΚ επισημαίνεται: «Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 13.6.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test), παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες».

Από τα παραπάνω εξαιρούνται όσοι για αποδεδειγμένους ιατρικούς λόγους δεν έχουν κάνει ακόμα το εμβόλιο.

Τι ισχύει για την τρίτη δόση

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επεξεργάστηκε τον σχεδιασμό για την τρίτη δόση εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 και πλέον η σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα (https://emvolio.gov.gr/) για το κλείσιμο ραντεβού είναι διαθέσιμη στους τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του αρχικού εμβολιασμού.

Επομένως, όσον αφορά στις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για το εμβόλιο της τρίτης δόσης, έχουν ως εξής:

  • Ολοκληρωμένος εμβολιασμός με δύο δόσεις Pfizer, Moderna ή AstraZeneca: Συστήνεται εμβολιασμός τουλάχιστον 3 μήνες μετά, με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna.
  • Ολοκληρωμένος εμβολιασμός με μία δόση Johnson & Johnson: Συστήνεται εμβολιασμός τουλάχιστον 2 μήνες μετά, με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση Moderna
  • Πρώτη δόση με εμβόλιο Pfizer, Moderna ή Astra Zeneca: Δεύτερη δόση με εμβόλιο J&J. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δεν συστήνει τον εμβολιασμό με αναμνηστική δόση.
 • Νόσηση πριν από τον εμβολιασμό (1 δόση εμβολίου J&J): Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση τουλάχιστον 3 μήνες μετά με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση Moderna.
 • Εμβολιασμός με Pfizer, Moderna ή AstraZeneca: Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση τουλάχιστον 3 μήνες μετά με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna
 • 1η δόση με Pfizer, Moderna ή AstraZeneca, νόσηση μετά την 1η δόση εμβολιασμoύ: Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες μετά τη νόσηση με μια δόση Pfizer ή Moderna (ολόκληρη δόση) για ολοκλήρωση του εμβολιασμού . Αναμνηστική δόση συστήνεται 3 μήνες μετά από τη 2η δόση με 1 δόση Pfizer ή Moderna μισή δόση.
 • Ολοκλήρωση εμβολιασμού με J&J, νόσηση μετά τον εμβολιασμό: Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες μετά τη νόσηση με μια δόση Pfizer, μισή δόση Moderna ή J&J.
 • Ολοκλήρωση εμβολιασμού με 2 δόσεις Pfizer, Moderna ή AstraZeneca, νόσηση μετά τον εμβολιασμό: Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες μετά τη νόσηση με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna.

 482 total views,  2 views today

.