Φόβοι για «τσουνάμι» ανεργίας: «Ψαλίδι» στους μισθούς – Το σχέδιο της κυβέρνησης

 Φόβοι για «τσουνάμι» ανεργίας: «Ψαλίδι» στους μισθούς – Το σχέδιο της κυβέρνησης
Ποιοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα δουν μειώσεις μισθών – Αναλυτικά παραδείγματα

Μια δύσκολη πραγματικότητα αποκαλύπτεται στην αγορά εργασίας μετά την κρίση του κορονοϊού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σπύρου Δημητρέλη για το Open, η κυβέρνηση φοβάται ότι θα υπάρξουν εικόνες «Αποκάλυψης» στην αγορά εργασίας, γι’ αυτό τον λόγο στήνει αναχώματα σε μαζικές απολύσεις και μειώσεις των αποδοχών των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις δυσοίωνες προβλέψεις του ΣΕΒ θα αυξηθεί το ποσοστό ανεργίας κοντά στο 20%, από 17,2% το 2019, με εντονότερες ωστόσο τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας κατά το πεντάμηνο Μαρτίου – Ιουλίου λόγω των μέτρων περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας εξαιτίας της πανδημίας στην τουριστική αγορά. Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας μεταφράζεται για την τρέχουσα χρονιά σε μείωση της απασχόλησης κατά 155.000 άτομα: 54.000 αυτοαπασχολούμενοι και 101.000 μισθωτοί, από τους οποίους οι 13.000 θα είναι στον τουριστικό κλάδο.

Αν ληφθούν υπόψη οι εποχιακές διακυμάνσεις (πολύ μεγαλύτερη απασχόληση τους μήνες Μάρτιο έως Ιούλιο, ιδίως στον τουρισμό) προκύπτει ότι οι καθαρές προσλήψεις στον τουρισμό θα είναι μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 224.000 άτομα, και στους λοιπούς κλάδους κατά 141.000 άτομα, δηλαδή συνολικά περίπου 365.000 άτομα. Αν σε αυτούς προστεθούν οι αναλογούντες αυτοαπασχολούμενοι, το σύνολο των πληττόμενων από τη νέα ανεργία θα ανέλθει σε περίπου 580.000 άτομα για πέντε μήνες.

Κομβικής σημασίας για την σταδιακή απελευθέρωση των απολύσεων σε επιχειρήσεις που δεν κάνουν χρήση των μέτρων προστασίας, αναδεικνύεται η παράταση των αναστολών συμβάσεων, σύμφωνα και με νέα διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας. Με την ίδια εγκύκλιο δίνονται εξηγήσεις για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ανοίγει «παράθυρο» για τη μη συνέχισή τους μετά τη λήξη της αναστολής υπό προϋποθέσεις.

Διευκρινίζονται επίσης κρίσιμα ζητήματα για το ποιοι μπορούν να μπουν στην νέα εκ περιτροπής, ενώ ειδικοί εργατολόγοι κάνουν λόγο για νέες γκρίζες ζώνες στο αμφιλεγόμενο μέτρο. Τέλος διευκρινίζονται χρήσιμες λεπτομέρειες για την καλοκαιρινή άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς που έχουν κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.

Η επίμαχη εγκύκλιος αποσαφηνίζει το πλαίσιο των προστατευτικών μέτρων για τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων :

 • Κλειστές με κρατική εντολή και τον Μάιο
 • Επαναλειτουργούσες
 • Πληττόμενες βάσει ΚΑΔ

κι εφόσον κάνουν ή όχι χρήση του μέτρου της παράτασης των αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους. Όπως διευκρινιζεται, οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μετά την προσωρινή αναστολή με κρατική εντολή κι εφόσον δεν κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης των αναστολών, αν δηλαδή ανακαλέσουν το 100% του προσωπικού τους πίσω σε ενεργή απασχόληση εμπίπτουν στις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή μπορούν κατ αρχήν να προβούν σε απολύσεις σύμφωνα με ειδικούς εργατολόγους. Αυτό δεν επιτρέπεται, αν κάνουν χρήση του μέτρου του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας, δηλαδή της νέας εκ περιτροπής.

Άλλο πλαίσιο ισχύει για τις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, οι οποίες υποχρεούνται να διατηρήσουν για 45 ημέρες μετά την αναστολή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο :

Επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν κατά το Μάιο μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, μπορούν να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι του ποσοστού 60% αυτών και να προβούν σε οριστική ανάκληση τουλάχιστον για το 40% αυτών. Η παράταση της αναστολής διαρκεί μέχρι 31 Μαΐου 2020.

Περαιτέρω :

 • Αν οι επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας εμπίπτουν στις διατάξεις που αφορούν τόσο την απαγόρευση καταγγελίας σύμβασης εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους μέχρι την 31η Μάιου, όσο και την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για 45 ημέρες από το χρόνο λήξης της παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στο 45ήμερο της προστασίας δεν απαγορεύονται οι απολύσεις αλλά πρέπει να διατηρείται ο ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας.
 • Αν οι επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις δεν κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης και συνεπώς προβούν σε οριστική ανάκληση της αναστολής του συνόλου των εργαζομένων τους, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις που αφορούν την απαγόρευση απόλυσης μέχρι 31/5 και την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης για 45 ημέρες. «Συνεπώς αυτές οι επιχειρήσεις εμπίπτουν στις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας», καταλήγει η εγκύκλιος.

Σύμφωνα με ειδικούς εργατολόγους, επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μετά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας και εφόσον δεν επιλέγουν παράταση των αναστολών ούτε το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, μπορούν κατ αρχήν να προβούν σε απολύσεις.

Κρίσιμο ζήτημα, κατά τον δικηγόρο εργατολόγο, Γιάννη Καρούζο, προκύπτει αναφορικά με την ακριβή έννοια της ρήτρας που είχε ενσωματωθεί στα μέτρα της παράτασης των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και ανέφερε πως «σε περίπτωση που εργαζόμενοι, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, οι παρατάσεις καταβολής παύουν αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές». Όπως επισημαίνει ο κ. Καρούζος, «πρέπει να αποσαφηνιστεί αν η διάρκεια της προστασίας καλύπτει την λήξη του μέτρου της αναστολής ή την πάροδο της εκπλήρωσης στην καταβολή των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων».

Πληττόμενες βάσει ΚΑΔ

Αντίστοιχα, το πλαίσιο για τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ διαμορφώνεται ως εξής :

 • Αν οι επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης εμπίπτουν στις διατάξεις που αφορούν την απαγόρευση απολύσεων μέχρι 31/5 και την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης για 45 ημέρες από το χρόνο λήξης της παράτασης.
 • Αν οι επιχειρήσεις δεν κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας που είχαν κατά την 21η Μαρτίου, για 45 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου αναστολής των συμβάσεων.

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Όσον αφορά στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η ίδια εγκύκλιος ξεκαθαρίζει πως τόσο στις επιχειρήσεις που μένουν κλειστές με κρατική εντολή όσο και στις πληττόμενες και επαναλειτουργούσες μπορεί να παραταθεί η αναστολή συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Μετά το πέρας του διαστήματος παράτασης της αναστολής ή όταν η επιχείρηση επαναλειτουργήσει η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Για παράδειγμα:

Σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με συμφωνημένο χρόνο λήξης την 15η Μαΐου, που ετέθη σε αναστολή την 15η Μαρτίου, ο υπολειπόμενος χρόνος κατά τον οποίο συνεχίζεται η σύμβαση όταν η επιχείρηση επαναλειτουργήσει ή όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος παράτασης, είναι δύο μήνες.

Ωστόσο, η υποχρέωση συνέχισης της σύμβασης εργασίας για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται δεν υφίσταται – κατά την νέα εγκύκλιο – όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περίπτωση επιχειρήσεων που από τη φύση λειτουργίας τους είναι εποχικές (π.χ. θέατρα χειμερινής περιόδου, χιονοδρομικά κέντρα, φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών που η λειτουργία τους διαρκεί όσο και το σχολικό έτος κ.α.) ή σε περίπτωση κατά την οποία η απασχόληση του εργαζόμενου δεν είναι δυνατή διότι η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είχε συναφθεί για την εξυπηρέτηση αναγκών που δεν υφίστανται πλέον μετά τη λήξη της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου (π.χ. οδηγοί σχολικών λεωφορείων, η διάθεση ταξιθετριών/ταξιθετών από εταιρεία παροχής υπηρεσιών ενώ έχει απαγορευτεί η πραγματοποίηση παραστάσεων, προσωρινή αναπλήρωση μισθωτού κ.α.).

Προσωπικό Ασφαλούς Λειτουργίας

Σημαντικές διευκρινήσεις δίνει η εγκύκλιος και για την εφαρμογή του «προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας», δηλαδή για την νέα εκ περιτροπής, στις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά ή επαναλειτουργούν. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στις  πληττόμενες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και αυτών που επαναλειτουργούν τον Μάιο και πάντως για όσο χρόνο αυτές συνεχίζουν να πλήττονται, μπορούν να εφαρμόσουν το μέτρο της λειτουργίας της επιχείρησης με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Με περίοδο αναφοράς τον μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο 2 εβδομάδες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα :

 • Ως περίοδος αναφοράς για τον υπολογισμό της κατ’ ελάχιστον απασχόλησης κάθε εργαζόμενου λογίζεται ο ημερολογιακός μήνας.
 • Εντός κάθε ημερολογιακού μήνα, η κατ’ ελάχιστον απασχόληση κάθε εργαζόμενου πρέπει να είναι δύο πλήρεις εβδομάδες, πέντε εργασίμων ημερών επί 5ημέρου ή έξι εργασίμων ημερών επί 6ημέρου.
 • Οι ανωτέρω πλήρεις εβδομάδες μπορεί να είναι συνεχόμενες ή διακεκομμένες, για παράδειγμα μπορεί να μεσολαβήσει μια εβδομάδα πριν ο εργαζόμενος να απασχοληθεί εκ νέου για μια τουλάχιστον ακόμη πλήρη εβδομάδα.
 • Στις εβδομάδες εργασίας δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες πάσης φύσεως νόμιμης άδειας (κανονική, αναρρωτική κ.α.).

Ο τρόπος αυτός οργάνωσης της εργασίας πραγματοποιείται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης των οποίων οι συμβάσεις δεν τελούν σε αναστολή.

 • Στον ανά εβδομάδα προγραμματισμό του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης πρέπει να εντάσσεται τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης του οποίου οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή, δηλαδή των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είτε δεν είχαν τεθεί ποτέ σε αναστολή, είτε έχει λήξει η αναστολή, είτε αυτή έχει οριστικά ανακληθεί και αυτοί έχουν επιστρέψει στις θέσεις εργασίας τους.
 • Αν η επιχείρηση δεν έχει κάνει χρήση του μέτρου της αναστολής ή της παράτασης το 50% υπολογίζεται επί του συνόλου των εργαζομένων.
 • Ο εργοδότης πρέπει να προγραμματίζει ανά εβδομάδα το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησής του ενημερώνοντας σχετικά τους εργαζόμενους που υπάγονται σ’ αυτό.
kar_tri_0094_2.jpg
Ο Γιάννης Καρούζος

Ιδιαίτερη σημασία, έχει κατά τον κ. Καρούζο, η ρήτρα που αναφέρει πως στο προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας μπορούν να ενταχθούν και οι μισθωτοί των οποίων έχει λήξει η αναστολή. Ο ίδιος δηλώνει : «Μολονότι μέχρι σήμερα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των έκτακτων μέτρων είχε προβλεφθεί ότι στο χρονικό διάστημα των 45 ημερών που ακολουθεί την λήξη της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, ειδικώς για επιχειρήσεις που πλήττονται, ο εργοδότης θα έπρεπε να διατηρεί τους ίδιους όρους εργασίας για τον εργαζόμενο, ωστόσο με την εγκύκλιο έχουμε ανατροπή. Δίνεται το δικαίωμα στον εργοδότη να επιβάλλει μονομερώς το σύστημα του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας, ώστε να εργάζονται κατ ελάχιστον 2 εβδομάδες το μήνα και όσοι εργαζόμενοι βγαίνουν από την αναστολή της σύμβασής τους και εντός του 45ήμερου που ακολουθεί την λήξη. Είναι δεδομένο ότι για κάτι τέτοιο δεν υπάρχει καμία νομοθετική εξουσιοδότηση και η σχετική ρήτρα της εγκυκλίου είναι στο κενό».

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της ρύθμισης για «Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας», υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου να διατηρήσουν, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης αυτής, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε απολύσεις για το σύνολο του προσωπικού τους και αν γίνουν απολύσεις αυτές είναι άκυρες. Εξαιρείται η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση, η λύση σύμβασης εργασίας ένεκα συνταξιοδότησης και η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Θερινή άδεια

Αναφορικά με την θερινή άδεια, η εγκύκλιος αναφέρεται στην κατάτμηση της άδειας και στο πως οι εργαζόμενοι γονείς που έχουν κάνει χρήση σημαντικού μέρους της κανονικής τους άδειας στο πλαίσιο της άδειας ειδικού σκοπού, μπορούν να λάβουν θερινή άδεια. Σύμφωνα με ειδικούς, η εγκύκλιος αποσαφηνίζει πως οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας, ακόμη κι αν δεν υπολείπονται 12 εργάσιμες για όσους απασχολούνται 6ήμερο και 10 εργάσιμες για όσους απασχολούνται 5ήμερο. Όπως αναφέρεται, η άδεια μπορεί να κατατμηθεί με απόφαση του εργαζόμενου σε περισσότερες των δύο περιόδων από τις οποίες η μία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες επί 6ημέρου και 10 εργάσιμες ημέρες, επί 5ημέρου. Υπενθυμίζεται πως η άδεια ειδικού σκοπού εφαρμόστηκε σε κυκλικώς επαναλαμβανόμενα 4ήμερα, με χρήση 1 ημέρας κανονικής άδειας για κάθε 3 ημέρες άδειας ειδικού σκοπού.  Τώρα διευκρινίζεται πως οι διατάξεις περί ετήσιας κανονικής άδειας και κατάτμησης αυτής, εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο και στις παρούσες έκτακτες και προσωρινές συνθήκες, ενώ ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους γονείς που έχουν κάνει χρήση άδειας ειδικού σκοπού (και συνεπώς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνη των εργαζομένων που έχουν προβεί σε κατάτμηση του χρόνου αδείας τους σε περισσότερες των δύο περιόδων), και θέλουν να κάνουν χρήση ετήσιας κανονικής άδειας, μπορούν να το κάνουν εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λήψης ετήσιας κανονικής άδειας και τηρούν τη νομίμως προβλεπόμενη διαδικασία. Ευνόητο είναι ότι και στην περίπτωση αυτή, η μία εκ των περιόδων κατάτμησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες επί 6ημέρου και 10 εργάσιμες επί 5ημέρου εκτός εάν οι υπολειπόμενες ημέρες αδείας των εν λόγω εργαζομένων δεν επαρκούν για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης.

Ένα δεύτερο ανησυχητικό στοιχείο είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 22% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019. Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, η ανεργία θα φτάσει φέτος στο 20% και θα χαθούν 160.000 θέσεις εργασίας συνολικά.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, 70.000 έχουν κάνει χρήση του έκτακτου μέτρου της αναστολής συμβάσεων και συγκεκριμένα ανεστάλησαν περίπου 300.000 συμβάσεις εργαζομένων, το ερώτημα όμως παραμένει, καθώς με τη λήξη αυτού του καθεστώτος υπάρχει ένα «παράθυρο» 45 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων η επιχείρηση δεν μπορεί να απολύσει τον εργαζόμενο, αλλά την 46η ημέρεα μπορεί να κοινοποιήσει την απόλυσή του.

Το τοπίο που διαμορφώνεται  στην αγορά εργασίας περιλαμβάνει σε πρώτη φάση σημαντική μείωση εισοδήματος για πολλούς και σε δέυτερη, απολύσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θοδωρή Βγενή για το Open, το υπουργείο Εργασίας έρχεται να αναπληρώσει μερικώς το χαμένο εισόδημα μισθωτών, που θα βρεθούν ξαφνικά να δουλεύουν εκ περιτροπής και για λίγες ώρες.

«Ψαλίδι» στους μισθούς των εργαζομένων

Μεγάλο «ψαλίδι» στις πραγματικές τους αποδοχές θα δουν από τον επόμενο κιόλας μήνα χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Και αυτό γιατί με τον νέο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης που εξήγγειλε χθες η κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις μπορούν μονομερών να εφαρμόζουν σύστημα εργασίας δύο εβδομάδων τον μήνα με μισό μισθό. Με το νέο πλαίσιο, το κράτος θα επιδοτεί κατά το 60% την απώλεια του εισοδήματος που θα έχει ο εργαζόμενος, όταν θα μειώνεται ο χρόνος εργασίας του κατά 50%, ενώ σε περίπτωση που η τελική αμοιβή υπολείπεται του κατώτατου μισθού των 650 ευρώ, η διαφορά θα καλύπτεται επίσης από το κράτος.

Ο νέος μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης θα ισχύει από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και θα αφορά:

 • επιχειρήσεις οι οποίες είχαν μείωση του τζίρου τουλάχιστον κατά 20%
 • νέες επιχειρήσεις που δεν είχαν έσοδα αλλά και
 • εποχικές επιχειρήσεις

Ο μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους υφιστάμενους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Παραδείγματα

 • Στην περίπτωση μισθού των 1.000 ευρώ με μείωση του χρόνου εργασίας κατά 50%, ο εργοδότης θα πληρώσει 500 ευρώ στον εργαζόμενο και το κράτος θα καταβάλει τα υπόλοιπα 300 ευρώ. Ο εργαζόμενος θα λαμβάνει έτσι μισθό 800 ευρώ.
 • Εργαζόμενος με μισθό 800 ευρώ μπαίνει σε καθεστώς μειωμένου χρόνου εργασίας κατά 40%. Ο μισθός του μειώνεται έτσι στα 480 ευρώ, το κράτος θα καταβάλει το 60% της μηνιαίας του απώλειας, δηλαδή 288 ευρώ. Ο νέος μισθός του εργαζομένου θα πέσει στα 768 ευρώ.

Ο 24χρονος Μιχάλης Φραγκιαδάκης είναι εργαζόμενος και βρίσκεται ήδη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Για τον ίδιο η κρατική ενίσχυση είναι μονόδρομος. «Να στηριχθούν οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης γιατί είναι οι άνθρωποι που έχουν τα λιγότερα ένσημα και τα λιγότερα χρήματα» λέει στην κάμερα του Open.

Tην ίδια στιγμή επιχειρήσεις στους κλάδους τουρισμού, εστίασης, μεταφορών, πολιτισμού, εκπαίδευσης και αθλητισμού μπορούν συνδυαστικά με τον παραπάνω μηχανισμό για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο να κάνουν χρήση και του μέτρου της αναστολής συμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος θα χορηγήσει εκ νέου τα 534 ευρώ της ειδικής αποζημίωσης στους εργαζομένους.

Στα γκρίζα σημεία των εξαγγελιών είναι κατά πόσο προστατεύονται οι εργαζόμενοι από απολύσεις ή από εκ περιτροπής εργασία αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής της σύμβασης.

Σύμφωνα με τον εργατολόγο, Γιάννη Καρούζο, από την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας προκύπτει ότι ο εργοδότης μπορεί στον εργαζόμενο που επιστρέφει μετά τις 45 ημέρες στην εργασία του από την αναστολή της σύμβασης εργασίας, να μπαίνει σε σύστημα ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης, δηλαδή σε ένα σύστημα σκληρό που είναι αυτό της εκ περιτροπής απασχόλησης.

 

 

 588 total views,  2 views today

RSS
Follow by Email