2 Δεκεμβρίου, 2023

Εφορία: Τίτλοι τέλους για Taxisnet, ποιο το νέο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη

Εφορία: Τίτλοι τέλους για Taxisnet, ποιο το νέο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη

Το τέλος του Taxis όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα προδιαγράφει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, με την οποία εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης το νέο Taxis.

Το νέο σύστημα θα αξιοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και data mining, με στόχο να ανεβάσει σε άλλο επίπεδο τόσο την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων όσο και τις προσπάθειες καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, με την υποστήριξη συστημάτων ελέγχου και επιτόπιου ελέγχου, ανάλυση κινδύνων, διαχείριση υποθέσεων.

Με την απόφαση Σκυλακάκη ανοίγει ο δρόμος για ριζική αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των βασικών συστημάτων φορολογίας της ΑΑΔΕ, 26 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του Taxis, με έργα συνολικού προϋπολογισμού 38,651 εκατ. ευρώ.

Η δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και αφορά την αντικατάσταση των τριών βασικών συστημάτων φορολογίας της Αρχής (TAXIS, TAXISnet & ELENXIS), με στόχο τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αντικατάσταση των τριών βασικών συστημάτων φορολογίας της Αρχής (TAXIS, TAXISnet & ELENXIS) και παράλληλα ο επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός της.

Η αντικατάσταση θα συμβάλει στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους, στη συλλογή και βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων, στην αντιμετώπιση των κινδύνων της μη συμμόρφωσης και της φοροδιαφυγής, στην παροχή της δυνατότητας αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης εργασίας των στελεχών της Αρχής, καθώς και στη συμπίεση του διοικητικού κόστους.

Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα επανεξέτασης των υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών, έτσι ώστε αυτές να αναθεωρηθούν και να απλοποιηθούν.

Σύμφωνα με την απόφαση, το έργο στοχεύει στον ανασχεδιασμό και στην ενοποίηση των βάσεων δεδομένων, την προσαρμογή στις σημερινές δομές, στην απλούστευση των διαδικασιών αλλά και στο γενικότερο αίτημα πολιτών και επιχειρήσεων, που έγκειται στην παροχή βελτιωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών από την ΑΑΔΕ.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το έργο θα αναζητήσει υβριδική λύση, η οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προμήθεια έτοιμης λύσης «COTS» (Commercial Off the Shelf) με την αγορά των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού καθώς και custom λύσεις προσαρμοσμένες και ευθυγραμμισμένες στις εκάστοτε απαιτήσεις, όπου όλα τα επιμέρους δομικά στοιχεία θα πρέπει να διαλειτουργούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους επιτυχώς.