Στην θέση της αντιπροέδρου της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου

Μία εβδομάδα μετά την ομόφωνη εκλογή της ως αν. συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κ. Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου εξελέγη σήμερα αντιπρόεδρος της ίδιας Επιτροπής με διαπαραταξιακή υποστήριξη.

Η διαδικασία εκλογής πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνεδρίασης σύστασης της επιτροπής ΙΝΤΑ στις Βρυξέλλες.

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είναι αρμόδια για ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της.